10.11.16

Teepakin vaalikokous 23.11. / Teepakki's election meeting 23th November

English below


Hei!


Vuosi lähenee loppuaan ja on aika Teepakin vaalikokouksen! Aloitamme 16:45 luistelemalla Tapiolan Jääpuutarhalla (luistimien vuokraaminen mahdollista), josta siirrymme 18:11 vaivattomasti bussilla 15 varsinaiseen kokoustilaan Otakaari 20. Siellä meitä odottaa sauna, ruoka ja jännittävä kokous. Jos luistelu ei nappaa, voit tulla paikalle myös suoraan saunatilaan klo 18 alkaen.


Paikalla pääsee myös ideoimaan ja antamaan ehdotuksia uusista tapahtumista. Oletko aina toivonut Hydepakin tekevän juuri sitä yhtä juttua tai menevän juuri sinne yhteen paikkaan? Nyt voit ehdottaa!


Polyteknikkojen partioklubi Teepakki ry:n vaalikokouksen esityslista

Aika: Keskiviikko 23.11
Paikka: Otakaari 20, Espoo

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen


Kokouksessa valitaan Teepakin ensi vuoden hallitus. Hallituksen tehtävänä on suunnitella ja järjestää tapahtumia ja hoitaa yhdistyksen asioita. Hallitukseen kuuluu ainakin:

-Puheenjohtaja: Johtaa hallitusta, kutsuu koolle hallituksen kokouksen ja on yleensä se joka täyttää keväällä avustushakemukset.
-Varapuheenjohtaja: Huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.
-Rahastonhoitaja: Käyttää yhdistyksen pankkitiliä, tekee kirjanpitoa yhdistyksen tuloista ja menoista sekä ylläpitää jäsenluetteloa.
-Sihteeri: Laatii pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista.
-1-5 muuta jäsentä, joiden toimenkuvat päättää hallitus itse ja mitkä voivat vaihdella kalustonhoitajasta ja IT-gurusta ylähyllyvastaavaan.
-Lisäksi valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja 2 varatoiminnantarkastajaa, joiden ei tarvitse olla Teepakin jäseniä mutta heidän on tunnettava Teepakin toimintaa.


Hallitus kaipaa uusia kasvoja! Hallituksessa pääsee järjestämään tapahtumia, tutustuu mukavasti uusiin ihmisiin, oppii organisoimaan asioita ja saa arvokasta kokemusta. Teepakin kokoisen pienen yhdistyksen hallituksessa toimiminen ei vie paljoa aika - hallitusvirka on harrastus, ei päätoimi. Aikaisempaa hallituskokemusta ei tarvitse olla, esimerkiksi jopa puheenjohtaja on ollut monena vuotena ihan vasta toimintaan tullut fuksi. Vanhat hallituslaiset opastavat uusia hallituslaisia kaikissa pulmatilanteissa. Luot hallituksessa ystävyyssuhteita, jotka seuraavat sinua koko opiskelijauran alusta loppuun!

Voit ilmoittaa etukäteen kiinnostuksestasi hallituspaikkaa kohtaan tai kysyä lisätietoja vastaamalla tähän viestiin.

Vaikka olisit vielä epävarma, kannattaa tulla paikan päälle.


Teepakin hallituksen puolesta,

Santeri Seppälä, puheenjohtaja 2016


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Hello!

 

This year is ending soon and it is time for Teepakki's election meeting! We'll start 16:45 with skating in Tapiola Ice Garden (possibility to rent skates) and then at 18:11 conveniently take the bus 15 to our actual meeting place in Otakaari 20. If skating is not your thing, you can join us in the meeting place beginning at 6 PM.

During the event you also get to come up with ideas and recommend new events. Have you always wished, that Hydepakki would do that one thing or go to that one place? Now you can propose!

In the meeting we will choose the board for next year. The board's task is to plan and organize events and take care of the club. The board consists of at least:

-Chairperson: Leads the board, calls for board meeting and usually fills in the applications for grants.

-Vice chairperson: Takes care of the chairperson's tasks if the chairperson cannot do his or her tasks.

-Treasurer: Takes care of money related things, the club's member list and bookkeeping.

-Secretary: Writes the minutes in meetings.

-1-5 other members, that can have any tasks.

-2 auditors and 2 vice auditors

 

The board needs new people! As a board member you get to organize events, get to know new people, learn how to organize efficiently and get valuable experiences. Acting in the board of a club as small as Teepakki does not consume much time - being in the board is a hobby, not a job. You do not need experience of boards, for instance even the chairperson has often been a freshman. The old board members help the new ones with problems. As a board member you'll make friends for life!

 

You can let me know of your interest for the board beforehand or ask for more information by sending me an email. You do not have to speak Finnish in order to be a board member.


Even if you are unsure, it is worth it to show up.


On behalf of the board of Teepakki,

Santeri Seppälä, Chairman 2016